Logistika, pogosto zanemarjena poslovna prvina

Pri poslovanju se moramo pozorno posvečati najrazličnejšim opravkom, katerim ni videti konca. Posebej veliko je seveda dela z osnovno dejavnostjo, s katero se podjetje pravzaprav ukvarja, a prav tako moramo biti pozorni na tista področja, ki s to dejavnostjo nimajo povezave, so pa ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Ta področja so pogosto še bolj kritična, saj jih včasih kar nekoliko zanemarimo. Med te se uvršča tudi logistika, ki je na današnjem globalnem trgu lahko najbolj odločilna konkurenčna prednost. Seveda je to odvisno od organizacije podjetja ter od dejanskih potreb, k iso povezane z dejavnostjo. Neko storitveno podjetje verjetno ne bo imelo posebej razvejane logistične mreže, tudi če posluje mednarodno, medtem ko tudi kakšna manjša lokalna podjetja potrebujejo učinkovit logistični načrt, če pri delu potrebujejo veliko surovin in drugih materialov. V vsakem primeru je treba torej dobro načrtovati pravo rešitev, saj univerzalnih receptov ni – vsako podjetje ima svoje potrebe in zahteve.

Logistika pa mora vsekakor takoj priti na misel tistim, ki so pri svojem poslovanju in dejavnosti odvisni od rednih in pravočasnih prevozov. Lahko gre za uvoz surovin, polizdelkov ali drugih tovorov, ki se uporabljajo pri opravljanju dejavnosti, prav tako pa gre lahko za izvoz, ki je ključnega pomena za uspešno poslovanje mednarodnih podjetij. V vsakem primeru mora biti logistična mreža kar se da optimizirana, le tako lahko pričakujemo dobre rezultate poslovanja. Že manjše zamude se lahko kažejo v velikih težavah, saj se ustavi proizvodnja, ustavi se tudi prodaja in posledično dohodki – to lahko pripelje celo do težav z likvidnostjo in drugih nevšečnosti pri poslovanju podjetja. Pomembno je torej, da se logistika upošteva kot ključna poslovna prvina podjetja, predvsem pa se mora že pravočasno načrtovati. Najbolje je, da za to nalogo zaposlimo strokovnjaka, ki bo znal pripraviti kar najboljši načrt in najti prave rešitve.